Frogner Hovedgård

Arbeider på byggninger med verneklasse,Frogner Hovedgård 2009

Oppdragsgiver Statsbygg

Her er det bytte ut noen bord som hadde råteskader.

Alt er tilvirket på stedet.

Dette er arbeid som krever nøyaktighet og erfaring.

Dette er en fredetbyggning ,så her bytes det kun ut den delen av kledningen som er råteskadet.

Krav til materialvalg er strenge ,og følger gamle tradisjoner videre.